Huisregels

•    De nu volgende regels zijn gebaseerd op het reglement van de TC Kloosterburen. Wij verzoeken u in ieders belang deze regels na te leven.

•    De speeltijden worden gesteld op een half uur. Wanneer de baanbezetting dat toelaat kan er langer gespeeld worden.

•    De tennisbanen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de TC Kloosterburen

•    Wedstrijden, tennislessen, competitie en training hebben voorrang op het vrije spelen.

•    Wanneer er tennisballen van de vereniging worden gebruikt, moeten deze bij het buiten de omheining slaan meteen opgehaald worden.

•    Iedereen die de baan verlaat is verantwoordelijk voor het afsluiten van het hek en (eventueel) de kantine.

•    Ieder lid krijgt (tegen betaling van een borg twee sleutels (baan en kantine). De sleutels moeten bij beëindiging van het lidmaatschap weer ingeleverd worden. De leden krijgen hun borg dan weer terug (sleutelcontract). De ledenadministratie is verantwoordelijk voor uitgifte, beheer en inname sleutels.

•    Restitutie van contributie en tennisles is onder geen enkele voorwaarde mogelijk.

•    De T.C. Kloosterburen is niet aansprakelijk voor beschadiging en / of  vermissing van eigendommen van leden.

•    Personen die zich wanordelijk gedragen en/of vernielingen aanrichten kan de toegang tot het sportcomplex worden ontzegd.

•    Het is niet toegestaan fietsen, bromfietsen, auto’s of andere voertuigen op het complex te plaatsen.

•    Elke schade aan het tennisveld, de afrastering, het onderhoudsmateriaal en dergelijke moet direct aan het bestuur worden gemeld.

•    Vuilnis moet in de daarvoor bestemde bakken worden gedeponeerd.

•    Neem nooit glaswerk mee op de baan.

•    Tijdens de tennislessen zijn beide banen in gebruik en kan er niet
recreatief getennist worden.

•    Ook tijdens de toss-avond zijn beide banen in gebruik indien nodig.

•    Auto’s van gebruikers tennisbaan moeten geparkeerd worden aan de Westerklooster (grote parkeerplaats).

•    Bij vorst zijn de banen gewoon bespeelbaar. Bij opdooi en/of ijzel mag er niet op worden gespeeld. Bij sneeuw adviseren wij de sneeuw niet weg te schuiven, omdat daarbij de mat kan worden beschadigd en bezanding onregelmatig wordt gemaakt.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *